Vanaf het moment van oprichting van de stichting in februari 2015, zijn de ontvangen donaties, na aftrek van de vermelde kosten, geheel besteed zoals omschreven in onze doelstelling:

Onze doelstelling is de populatie zwerfhonden in Thailand te verminderen door middel van sterilisaties en ze zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. Waar mogelijk zoeken we een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten in Thailand en buitenland.