Stichting Project Street Dogs is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Donaties aan Stichting Project Street Dogs Thailand zijn dan ook voor u aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

 

Download HIER het belasting formulier “periodiek gift in geld”.

 

1. Naam Organisatie

Stichting Project Street Dogs Thailand

 

2. Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer

Kamer van koophandel nr. 62576909

Fiscaal / RSIN nr. 854873089

 

3. Contact

E-mail: info@streetdogsthailand.com

Website: www.streetdogsthailand.com

 

4. Doelstelling en besteding donatie gelden

Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden in Hua Hin – Thailand te verminderen door middel van sterilisaties en om ze zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. Waar mogelijk zoeken we een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten.

Zoals bij vele stichtingen is ook Project Street Dogs Thailand volledig afhankelijk van donaties. De kosten van de dierenarts, operaties, medicijnen en voeding moeten volledig worden gedekt door donaties.

Onze stichting werkt uitsluitend op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van uw donaties en giften!

100% van alle donatie gelden wordt besteed aan bovengenoemd doel. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten.

 

5. Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Project Street Dogs Thailand

 

6. Besteding gelden:

Al onze ontvangen donaties worden voor 100% besteed aan het welzijn van de straat honden en katten in de regio Hua Hin. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten.

 

7. Bestuursleden:

Voorzitter: Marlie Timmermans (Sinds: 04-02-2015)

Penningmeester & Secretaris: Marleen van Mierlo (Sinds: 04-02-2015)

 

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Project Street Dogs Thailand werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding /vrijwilligersbijdrage ontvangen.

 

9. Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op onze FaceBook pagina