Stichting Project Street Dogs is een ANBI (Algemeen Nut Beogend Instelling)

Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is periodiek, met een notariële akte. Met een periodieke schenking is je bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen.

Stuur een email om de overeenkomst “periodiek gift in geld” te ontvangen.