Stichting Project Street Dogs Thailand is een Goede Doelen Organisatie en helpt zwerfdieren in nood in de provincie Prachuap Khiri Khan in Thailand, met name in de badplaats Hua Hin en omgeving.

Onze doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in Thailand te verminderen door middel van sterilisaties en om de honden en katten zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. Tevens zorgen wij ervoor dat er zoveel mogelijk straathonden worden gevaccineerd. Waar mogelijk zoeken we een nieuw onderkomen voor zowel pups als volwassen honden en katten.

Vrijwilligers verzorgen en voeren dagelijks veel straathonden en als stichting ondersteunen wij de vrijwilligers waar mogelijk. Met behulp van de lokale dierenartsen wordt aan de honden en katten de noodzakelijke medische zorg gegeven, naast ons doel om zoveel mogelijk dieren te steriliseren.

Hiernaast hebben we een samenwerkingsverband met Saved Souls Animal Sanctuary in de provincie Khon Kaen Thailand, waar wij kansarme, met name invalide honden, kunnen onderbrengen. Voor deze honden hebben we een sponsor project opgezet.

Als persoonlijke sponsor maken de sponsoren levenslange zorg mogelijk met een maandelijkse donatie voor hun gekozen hond. Naast dit sponsor project draagt Project Street Dogs Thailand ook zorg voor de leef omstandigheden, preventieve medicatie en, indien nodig, medische zorg kosten van deze honden. 

Onze stichting werkt uitsluitend op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van donaties en giften!

Donaties komen geheel ten goede aan de zwerfhonden en katten in Thailand. Enkel het welzijn en het beoogde verbeterde toekomstperspectief van deze dieren telt!

 

               Voorzitter en oprichter                  

 

 

NIEUWS

Lilly and Panda are still looking for a home!!!!
They need a home urgent!!
Location Hua Hin - Thailand

2 young dogs: Panda & brown (females).
Born January 2018, vaccinated and sterilized.
Very lovely sweet social dogs.

More info: nilobonnaknoi@gmail.com

Nilobon NaknoiWe need a home urgent!!
Location Hua Hin - Thailand

2 young adults: Panda & brown (females), born January 2018, vaccinated and sterilized

More info: nilobonnaknoi@gmail.com

Nilobon Naknoi
... See MoreSee Less

11 hours ago

Lilly and Panda are still looking for a home!!!!
They need a home urgent!!
Location Hua Hin - Thailand

2 young dogs: Panda & brown (females).
Born January 2018, vaccinated and sterilized.
Very lovely sweet social dogs.

More info: nilobonnaknoi@gmail.com 

Nilobon NaknoiImage attachment

(English/Nederlands)
Vandaag weer een super dag!
Ik, Marlie Timmermans, mocht Bo weer terug zien.
Bo is een speciale hond met haar eigen verhaal.
Nu heeft ze al enkele jaren een zeer gelukkig leven in Nederland, bij een warm gezin met 2 kinderen en 2 poezen. Bo is een bofkont. Van een zwakke tempel pup in Thailand naar een stoere dame in Nederland.

HIERONDER HET VERHAAL VAN BO:

Hallo allemaal!

Mijn naam is Bo. Ik ben rond 14 februari 2014 geboren op straat bij een tempel in Hua Hin, Thailand. In april 2014 reed een dame op een scooter voorbij. Achteraf bleek deze dame Marlie Timmermans te zijn, oprichter van Project Street Dogs Thailand. Zij verzorgde en voedde op dat moment al jaren straathonden in een in Hua Hin, maar toen ze mij zag, buiten het vaste werkgebied, maakte zij een cruciale fout. Ze keek te diep in mijn ogen...

Ik heb niet gemerkt dat ze langsreed. Zijzelf wel, zij sliep die nacht slecht. Ik, een graatmagere pup met enorme oren, bleef namelijk in haar gedachten.

De volgende ochtend heeft ze mij opgehaald en naar de dierenarts gebracht waar bleek dat ik Parvo had. Gelukkig was ik daar op tijd. Ik heb hard gevochten maar heb het overleefd!

In augustus 2014 was ik helemaal beter, gesteriliseerd, gechipt en reis klaar gemaakt door stichting Project Street Dogs Thailand en werd er gezocht naar een huisje voor mij, want door mijn zachte karakter kon ik niet terug de straat op. Ik zou dat niet overleven.

Ondertussen volgde een dame in NL mijn verhaal via Facebook. Bij de eerste foto's als puppy in april was ze al verliefd en bij de foto's in augustus wist ze het zeker; die hond hoort hier. Hier in dit gezin. Hier bij ons.

Zo gezegd, zo gedaan. Wel eerst nog even de katten- en kindertest, die ik perfect doorstond natuurlijk . Toen boekte de dame uit NL een retourtje Bangkok en een extra plek voor mij op de terugweg. Mijn enkeltje naar een veilige toekomst.

Op 15 september 2014 kwam mijn nieuwe baasje aan in Hua Hin.
Ik woonde toen tijdelijk bij Nederlandse vrijwilligster Jacqueline, die er met alle liefde voor zorgde dat ik de basis commando's kende en teek-vrij naar NL kon gaan.

Lieve Marlie. Wat zijn mijn baasjes en ik blij dat jij die dag in mijn ogen keek!

Lik en liefs van Bo

PS. Ik heb zelfs mijn eigen FaceBook pagina, kijk maar eens: www.facebook.com/profile.php?id=100008051419381
_______________________________________________________________

English
Today it was a super day!
I, Marlie Timmermans, was allowed to see Bo again.
Bo is a special dog with her own story.
Now she has had a very happy life in the Netherlands for several years, with a warm family with 2 children and 2 cats. Bo is a lucky dog. From a weak temple pup in Thailand to a tough lady in the Netherlands.

BELOW THE STORY FROM BO:

Hello all!
My name is Bo. I was born on the street near a temple in Hua Hin, Thailand, around February 14, 2014. In April 2014 a lady drove by on a scooter. At that time she took care and fed stray dogs in a number of regular neighborhoods in Hua Hin, but when she saw me, outside the fixed working area, she made a crucial mistake. She looked to deep into my eyes ...

I did not notice that. She herself, she slept badly that night. I, a grumpy puppy with enormous ears, stayed in her mind.

The next morning she picked me up and brought me to the vet where it turned out that I had Parvo. Fortunately, I was there on time. I fought hard and survived!

In August 2014 I was completely better, sterilized, chipped and made ready for traveling, by the foundation Project Street Dogs Thailand. The foundation was looking for a house for me because my soft character meant I could not go back on the street. I would not survive that.

Meanwhile, a lady in Holland followed my story on Facebook. At the first photos as a puppy in April 2014 she was already in love and she knew for sure, looking at the photos in August 2014; that dog belongs here. Here in this family. Here with us in Holland.

And so she decided: I had to come to Holland. But first the cat and child test had to be done, that I passed perfectly. Then the lady booked a return flight ticket Amsterdam-Bangkok and an extra place for me on the way back. My single ticket to a safe future.

On September 15, 2014 my new owner arrived in Hua Hin.

At that time I lived with Dutch volunteer Jacqueline who lovingly ensured that I knew the basic commands and I was tick-free to go to Holland.

Dear Marlie. Me and my owners are very glad you looked that day into my eyes!

Lick and love from Bo

PS. I even have my own Facebook page, look: www.facebook.com/profile.php?id=100008051419381

Leontien van Bruggen-Sandijck Bo van Bruggen, Jacqueline van Langen
... See MoreSee Less

1 day ago

(English/Nederlands)
Vandaag weer een super dag!                                      
Ik, Marlie Timmermans, mocht Bo weer terug zien.
Bo is een speciale hond met haar eigen verhaal.
Nu heeft ze al enkele jaren een zeer gelukkig leven in Nederland, bij een warm gezin met 2 kinderen en 2 poezen. Bo is een bofkont. Van een zwakke tempel pup in Thailand naar een stoere dame in Nederland.

HIERONDER HET VERHAAL VAN BO:

Hallo allemaal!

Mijn naam is Bo. Ik ben rond 14 februari 2014 geboren op straat bij een tempel in Hua Hin, Thailand. In april 2014 reed een dame op een scooter voorbij. Achteraf bleek deze dame Marlie Timmermans te zijn, oprichter van Project Street Dogs Thailand. Zij verzorgde en voedde op dat moment al jaren straathonden in een in Hua Hin, maar toen ze mij zag, buiten het vaste werkgebied, maakte zij een cruciale fout. Ze keek te diep in mijn ogen...

Ik heb niet gemerkt dat ze langsreed. Zijzelf wel, zij sliep die nacht slecht. Ik, een graatmagere pup met enorme oren, bleef namelijk in haar gedachten. 

De volgende ochtend heeft ze mij opgehaald en naar de dierenarts gebracht waar bleek dat ik Parvo had. Gelukkig was ik daar op tijd. Ik heb hard gevochten maar heb het overleefd! 

In augustus 2014 was ik helemaal beter, gesteriliseerd, gechipt en reis klaar gemaakt door stichting Project Street Dogs Thailand en werd er gezocht naar een huisje voor mij, want door mijn zachte karakter kon ik niet terug de straat op. Ik zou dat niet overleven. 

Ondertussen volgde een dame in NL mijn verhaal via Facebook. Bij de eerste fotos als puppy in april was ze al verliefd en bij de fotos in augustus wist ze het zeker; die hond hoort hier. Hier in dit gezin. Hier bij ons. 

Zo gezegd, zo gedaan. Wel eerst nog even de katten- en kindertest, die ik perfect doorstond natuurlijk . Toen boekte de dame uit NL een retourtje Bangkok en een extra plek voor mij op de terugweg. Mijn enkeltje naar een veilige toekomst. 

Op 15 september 2014 kwam mijn nieuwe baasje aan in Hua Hin. 
Ik woonde toen tijdelijk bij Nederlandse vrijwilligster Jacqueline, die er met alle liefde voor zorgde dat ik de basis commandos kende en teek-vrij naar NL kon gaan. 

Lieve Marlie. Wat zijn mijn baasjes en ik blij dat jij die dag in mijn ogen keek! 

Lik en liefs van Bo 

PS. Ik heb zelfs mijn eigen FaceBook pagina, kijk maar eens: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008051419381
_______________________________________________________________

English
Today it was a super day!
I, Marlie Timmermans, was allowed to see Bo again.
Bo is a special dog with her own story.
Now she has had a very happy life in the Netherlands for several years, with a warm family with 2 children and 2 cats. Bo is a lucky dog. From a weak temple pup in Thailand to a tough lady in the Netherlands.

BELOW THE STORY FROM BO:

Hello all!
My name is Bo. I was born on the street near a temple in Hua Hin, Thailand, around February 14, 2014. In April 2014 a lady drove by on a scooter. At that time she took care and fed stray dogs in a number of regular neighborhoods in Hua Hin, but when she saw me, outside the fixed working area, she made a crucial mistake. She looked to deep into my eyes ...

I did not notice that. She herself, she slept badly that night. I, a grumpy puppy with enormous ears, stayed in her mind.

The next morning she picked me up and brought me to the vet where it turned out that I had Parvo. Fortunately, I was there on time. I fought hard and survived! 

In August 2014 I was completely better, sterilized, chipped and made ready for traveling, by the foundation Project Street Dogs Thailand. The foundation was looking for a house for me because my soft character meant I could not go back on the street. I would not survive that.

Meanwhile, a lady in Holland followed my story on Facebook. At the first photos as a puppy in April 2014 she was already in love and she knew for sure, looking at the photos in August 2014; that dog belongs here. Here in this family. Here with us in Holland.

And so she decided: I had to come to Holland. But first the cat and child test had to be done, that I passed perfectly. Then the lady booked a return flight ticket Amsterdam-Bangkok and an extra place for me on the way back. My single ticket to a safe future.

On September 15, 2014 my new owner arrived in Hua Hin.

At that time I lived with Dutch volunteer Jacqueline who lovingly ensured that I knew the basic commands and I was tick-free to go to Holland.

Dear Marlie. Me and my owners are very glad you looked that day into my eyes!

Lick and love from Bo 

PS. I even have my own Facebook page, look: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008051419381

Leontien van Bruggen-Sandijck Bo van Bruggen, Jacqueline van LangenImage attachment

UPDATE BLONDIE 20-10-2018:
Blondie is found in good health.
She is at the pet Hospital again, waiting for her new home.

______________________________________________________________________________

BLONDIE IS STILL MISSING IN HUA HIN / PLEASE HELP US FIND BLONDIE!

NAME: Blondie GENDER: Female
HOW DOES DOG LOOK LIKE: Blond hair with curly tail

LOCATION: Khao Takiab (Hua Hin) & Son Suan Pradipat
– Last Seen at “PINES GOLF CLUB” beach area or “SUAN GOLF COURCE”

REWARD: 7000 THB (For person that makes the call leads to her capture)

WHAT TO DO IF YOU SEE BLONDIE?
* Call Numbers Below
Nilobon Naknoi (khun Ae) 0863057344 (Thai / English) or call Brigitte Persson Khun B 094 339 5360 (English)
* Take a picture
* Put food out but do not approach as she is very shy. We will come with trap to catch. If we catch the dog the Reward belongs to caller no questions asked.

Brigitte Persson Linda Seton, Nilobon Naknoi, Aphichart Jirawat, Somjade Kongsomjit, Wanjan Nitnooi, ชุติมา สิงห์เรือง, Tan-diau Pet HospitalUPDATE BLONDIE 20-10-2018:
Blondie was found in good health.
She is at the pet Hospital again, waiting for her new home.

______________________________________________________________________________

BLONDIE IS STILL MISSING IN HUA HIN / PLEASE HELP US FIND BLONDIE!

NAME: Blondie GENDER: Female
HOW DOES DOG LOOK LIKE: Blond hair with curly tail

LOCATION: Khao Takiab (Hua Hin) & Son Suan Pradipat
– Last Seen at “PINES GOLF CLUB” beach area or “SUAN GOLF COURCE”

REWARD: 7000 THB (For person that makes the call leads to her capture)

WHAT TO DO IF YOU SEE BLONDIE?
* Call Numbers Below
Nilobon Naknoi (khun Ae) 0863057344 (Thai / English) or call Brigitte Persson Khun B 094 339 5360 (English)
* Take a picture
* Put food out but do not approach as she is very shy. We will come with trap to catch. If we catch the dog the Reward belongs to caller no questions asked.

Brigitte Persson Linda Seton, Nilobon Naknoi, Aphichart Jirawat, Somjade Kongsomjit, Wanjan Nitnooi, ชุติมา สิงห์เรือง, Tan-diau Pet Hospital
... See MoreSee Less

2 days ago

UPDATE BLONDIE 20-10-2018:
Blondie is found in good health. 
She is at the pet Hospital again, waiting for her new home. 

______________________________________________________________________________

BLONDIE IS STILL MISSING IN HUA HIN / PLEASE HELP US FIND BLONDIE!

NAME: Blondie  GENDER: Female 
HOW DOES DOG LOOK LIKE: Blond hair with curly tail

LOCATION: Khao Takiab (Hua Hin) & Son Suan Pradipat 
– Last Seen at “PINES GOLF CLUB” beach area or “SUAN GOLF COURCE” 

REWARD: 7000 THB (For person that makes the call leads to her capture)

WHAT TO DO IF YOU SEE BLONDIE?
* Call Numbers Below 
Nilobon Naknoi (khun Ae) 0863057344 (Thai / English) or call Brigitte Persson Khun B 094 339 5360 (English)
* Take a picture
* Put food out but do not approach as she is very shy. We will come with trap to catch. If we catch the dog the Reward belongs to caller no questions asked.

Brigitte Persson Linda Seton, Nilobon Naknoi, Aphichart Jirawat, Somjade Kongsomjit, Wanjan Nitnooi, ชุติมา สิงห์เรือง, Tan-diau Pet HospitalImage attachment
Load more